Executive Assistant Awards

Nomineringen till Executive Assistant Awards 2020 är öppen.

Sista dag för nominering är 17 januari 2020.

Här kan du nominera en medarbetare eller kollega som arbetar som assistent på ledningsnivå och som du tycker är en stjärna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkelsen Executive Assistant of the Year ska gå till en person som:

 • är yrkesverksam som kvalificerad assistent på ledningsnivå
 • är kreativ, en skicklig problemlösare och en god kommunikatör
 • har insikt och förståelse för att främja företagets affär
 • adderar värde till ledningsgruppen och är en god samarbetsparter till sin chef
 • har mod och integritet och håller lojaliteten högt.
 • är en bra ambassadör för sin yrkesroll
 • konsekvent, under en längre tid, visat att hon/han uppfyller kriterierna ovan.

 

Utmärkelsen Upcoming Executive Assistant of the Year delas ut av Nordic Choice Hotels. Kriterierna är desamma som för Executive Assistant of the Year (se ovan) med tillägget att den du nominerar ska vara förhållandevis ny i rollen som assistent på ledningsnivå.

 

OBS! Du kan inte nominera någon som sitter i styrelsen till IMA eller någon som arbetar på Företagsuniversitetet.

Nordic Choice Hotels delar ut utmärkelsen 
"Upcoming Executive Assistant of the year”


Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Nordic Choice Hotels, IMA, Företagsuniversitetet och deras partners/medlemmar.

Nordic Choice Hotels vill med utmärkelsen “Upcoming Executive Assistant of the year” hylla och lyfta fram en person som är i inledningen av sin karriär som assistent på ledningsnivå.

Utmärkelsen ska gå till en person som:

 • är i inledningen av sin karriär som assistent på ledningsnivå och har arbetet färre än 5 år som Executive Assistant
 • är proaktiv och modern i sin roll och inte främmande för att våga använda nya arbetsmetoder och kommunikationssätt.
 • besitter mod och kreativitet.
 • har integritet och håller lojaliteten högt.
 • gjort framsteg i sin roll de senaste åren och därigenom påverkat sin egen såväl som arbetsgivarens utveckling positivt.
 • har potential att vara en god ambassadör för yrkesrollen.

 

 

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

arrangörer

Executive
Assistant Awards

Nomineringen till Executive Assistant Awards 2020 är öppen.

Sista dag för nominering är 17 januari 2020.

 

Här kan du nominera en medarbetare eller kollega som arbetar som assistent på ledningsnivå och som du tycker är en stjärna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkelsen Executive Assistant of the Year ska gå till en person som:

 • är yrkesverksam som kvalificerad assistent på ledningsnivå
 • är kreativ, en skicklig problemlösare och en god kommunikatör
 • har insikt och förståelse för att främja företagets affär
 • adderar värde till ledningsgruppen och är en god samarbetsparter till sin chef
 • har mod och integritet och håller lojaliteten högt.
 • är en bra ambassadör för sin yrkesroll
 • konsekvent, under en längre tid, visat att hon/han uppfyller kriterierna ovan.

 

Utmärkelsen Upcoming Office Professional of the Year delas ut av Nordic Choice Hotels. Kriterierna är desamma som för Årets Office Professional (se ovan) med tillägget att den du nominerar ska vara förhållandevis ny i rollen som assistent på ledningsnivå.K

 • .